>464641..465432
MIGSLGDVIFEVSDKKVFSINNQINRSYKSKISEHTPIYGPGMLRHQGRELTEITFGITL
ISSLIQETTPSEQLDKIKTMWEFGEYGYLTLGGQTFGAFPFLIIDISEKNSYFNRETSEF
DYINLDLTLKEYIDDPKKYNQIIEQLKVQKKEQEELVEVEVANVEVEQKTKLQEFAEKVK
NKVDSTLEKVDKAIQIAENKKNEILSQLEKIKKDAKIDELMNLVRAGMITADKVNEMINY
AKNFDETDRQILLNFLRNQTGGK