>464150..464644
MIFFVTKKVIRQVVKLIETLKAGEVSAIDSKTGKVRVLLKGDDDKTTDWLNVLVPYSESH
SDNYTLGLGQTVYCLFFSEMPEQGVVLGCPMRGASSSESEVKRTFSDGGSWVYDGNTLTL
NIKKVVINGDLEVSGTTKTGGSINLNTHKHDGVTAGGDMTGGPQ