>12949..13536
MIEVSEVIAKVRERLNDNEVGNYEILDSVLVENINQALLKICLEFRLKKAITRSLITEEE
RFLTLNNLLGIESVKLDKKEIESRNTIEKDTGELELLILSDRISVTPFKIGELEVVYYTY
EEIRNILETIKLPKICLDVLVYSVLCNLLEIPNNETNFSVLANYKQLLKLAKDNLTNYLS
LMYSKNIHFSKVVRV