>2386789..2388165
MIENDAFKLLLINLFHLNPDDITNIVCTTFNKMMVLLVTLADKHQACPYCGFTASKIKEY
VTKEITHSALTTQKCIIKYRARRYKCPCCGKTYYEFNPFVFKSQKISILTVHNILKDLKD
FNETFTSVARRYHVSPTSVSTIFDNHVDIGRNPLPEIINFDEVYAFKSEKSKYVCVLLDF
KKQIPVDVLPNRKKEFLLNYFQKIPLEERKKVKYACSDMYEVYRDVVHKVFPCSCMLLDY
FHLSQDFHKKMNEVRIKVMKGYKDNKASDEYYLLKKFNWLLFKNPEDEDKHGRLFDVERE
RKYNSHFKSYMNYYDLRKKLLEINNDLTICYSLKLELVDFYSKSTIDNAKVNLEILIRSF
IDTNIEEMIKFSNNLINWKQEIINSFTIVGAEYKVEADKGQVVVCNKKVNNAIIENRNKI
IKCIKNNANGYTNWLRFRNRVMYVLDPNATFSLEPKEK