>123385..124869
MIDTIKVNNKTIPWLYVERGFEIPSFNYVLKTENVDGRSGSIYKGRRLESYSFDIPLVVR
NDYLSHNGIKTHDDVLNELVKFFNYEEQVKLQFKSKDWYWNAYFEGPIKLHKEFTIPVKF
TIKVVLTDPYKYSVTGNKNTAISDQVSVVNSGTADTPLIVEARAIKPSSYFMITKNDEDY
FMVGDDEVTKEVKDYMPPVYHSEFRDFKGWTKMITEDIPSNDLGGKVGGDFVISNLGEGY
KATNFPDAKGWVGAGTKRGLPKAMTDFQITYKCIVEQKGKGAGRTAQHIYDSDGKLLASI
GYENKYHDRKIGHIVVTLYNQKGDPKKIYDYQNKPIMYNLDRIVVYMRLRRVGNKFSIKT
WKFDHIKDPDRRKPIDMDEKEWIDGGKFYQRPASIIAIYSAKYNGYKWMEMNGLGSFNTE
ILPKPKGARDVIIQKGDLVKIDMQAKSVVINEEPMLSEKSFGSNYFNVDSGYSELIIQPE
NVFDTTVKWQDRYL