>complement(1538005..1538826)
MIDMHVHSTESDGRLSIEEIQKTANKNHIDEIAITDHDILMSPDPELCNTNIIKAVEFGI
TYKNKEVHILGYYVDSYNENLRKISELAINDRANRLDIFEKNFAKFGIKIDKEKVLNYSK
DKVFSRSNLAQYLVDINICKNKNEAFNEYLSPKGKCYVAKNFTSLQNIIDSIKSANGVCV
LAHPITLNDDNIVNEIIDMGIDGIEVINSKHSFTDIKKYLNIAIKNRLLYTAGSDCHGKQ
FDGNYLMGNFALNYSSLKSIKKLHELRSNYVIK