>3327016..3327141
MIDKGDSDYQCFADGLFVFRKHQPGWLVQLSFQLREFYESY