>complement(3713388..3714356)
MIDIEFSKPVSVMNSDILNYLEVALIDGLYEPPIPLDTLAKALRVNPMHASAIEFKRNTL
VYSLVLSGLLSRQDAKRFVQDYLTFGNGYLQVIRGYRGLGEPVKLKHLPALYMRRREDLG
WTYKPRPYDDEGRIDYKHGQVFHLADYDIAQELYGLPSHVSSLTSIWLNEDATLFRRQYY
RNGQHAGYLLYMNEPTMTAEQEESIKRQLQAQEGMAFKNLFVNAKGKDTKAPELTPIGQV
EAKDSYKDVKNQTMNEVLSVHRVPIELMSIRRESITSLDLNKVDWLFHKNELLPLIDMMQ
ELNDFTGQEVITPKEYQRLDAA