>1008941..1009504
MIDEDILNIARKAWKKKDYNAARDFYQQVAYGYNYFTEPEKEAFTKEVSIFAGEDPTYQE
ILKLVISQIMLEKESLLQSKLTNIVKQDHGERGAELLRYVLYYADYRGEIIRKKAGRSYI
LELPKTLSFTENTSKSEPIEDSEKPLSIIQALKTGINKAKNEPTKPSDIIGLIIFLAIIW
AVYKIFS