>232154..232540
MIALDEDALICDLAETYQIYDYKQLPLNQVAVFAYGLRDDSRIKQMMSDQIVPLETTLLA
SIVDRLSLSLWLKTKDGQKGVNRPASIAELLTKNNKEEGDKRDYLVFESGEDFENYRKAL
LAKTGGED