>231325..231711
MIALDEDALICDLAETYQIYDYKQLPLNQVAVFAYGLRDDSRIKQMMSDQIVPLETTLLA
SIVDRLSLSLWLKTKDGQKGVNRPASIAELLTKNNKEEGDKRDYLVFESGEDFENYRKAL
LAKTGGED