>582328..582624
MHISPLYTNIYMLRRGKAFFCLTPLYICSTYVATILINVAGRWHIGRGFDCVCKSVPLSN
LLGPCFAYSGCPRVFTVSLKSAGAKYVVNVLAVPSGKQ