>complement(3599291..3600517)
MHIANAREIALGQKGPETLGVKALNDTTLQVTLTQPNAAFLAMLAHPSLVPIDKVLVERY
ADKWTRPEHIVTSGPYKLSQWVVNERLVAERNAKYWDNAHTVINKVTYLPISSEAADVNR
YKAGEIDIVYTVPINQFAQLQKTMGDQLDVSPQLATYYYEFNTTRPPFNDARVRRALNMA
LDKDIIAGKVLGQGQRPAWLIGQPDIGGVTLHNPDYASWPREKRIAEAKKLLAQAGYDES
HPLVFTLLYNTSESHQRIAIAASSIWKKNLGVEAKLQNQEWKTMLDTMHTHNFDAVRYAW
IADYDDAATFLNTFRTGDSENTSQYSNPAYDEALRNAAKASDVATRGKYYQQAEDLLAQD
VPAIPVYHYVRTHLVKPWVGGFTPDKLGYYYTKDMYIKKHPSASGDGR