>693108..693374
MHELVLNGIGGRTIAEAKANITYSEVLAWSAYRDKHGSLNPMRRIELSGALVALQVNRAN
GGEADLYDFM