>55705..57264
MGVWSVMTRFIKGWLNGKPNGSEPELIPKYLPLIPDNQKEWSKDSYLTSLWAQGYVPTVH
DKLMNSGTGNEIVVVAAEYISGKPLSIDVTGVNGSKDENLTKQLKEALRLDNFDSKSVKI
VELAGGSGVSAVKINILNGRPSLSVHSSSQFWIDFKNNEPFRFNFFEEIPTSNKADIYYL
VESREIKQWEDKEGKKLSGGFVTYSVIKIDGDKTTPIGAERLPEQITSYLYTNNIQLNHS
VSIGLKSMGAYLINNSPSNTRYPHLNLGESDLSQCTNYLFAVDYFFTVYMREGEKTKTKI
AASERMFRKKVNKSTDKEEWSMNVDEDYFMQFKGTLDAGAKLNDMIQFMQGDFRDGSYRE
TMEYFAQKAVSKSGYNPATFNLGNREVKATEIWSLQDATVRKIEKKKRLIQNVYEQMLWD
YLYLLTSGAKNKEKAIMRDETRVIIEFPDPMTVNLNELSSTLNNMNSALAMSVEEKVKLI
HPKWEDEEVQAEVKRIYLENSIGEFPDPEAIGGMETKGG