>complement(2450269..2451786)
MGSSIVLKLLKVTHYYRNKQNKKWYLPFGYDAEDIDLNNISLHIYQGEALGIIGEPESSK
ALVGQLLAGA