>4336531..4337610
MGRRRKNPEHEKLPPKVYPNKYSVWKPTSRESVTLTAIEDGLAALWKKYEETVNHRDRAM
TFGRLWEKFLASAYYSELSPRTQKDYLQHQKKLLAVFGKVLADSVKPEHIRRYMDKRGEQ
SKTQANHEKSSMSRVYSWGYERGYVKANPCAGVSKFKAKNRERYVTDKEYQAVLSVAPLP
VFIAMEIAYLCAARVSDVLSLKWEQIGNDGIFIQQGKTGKKQIKAWSPRLQAAIEKAKQL
PTSAYVISNQYGNRYMYKGFNEMWVEARNHAGKISGILTDFTFHDLKAKGISDYEGSSRD
KQLFSGHKTEGQVLIYDRKVKVSPTLDVPLPENIPRKYSKKIFQVIPSVIFVTDLMMCK