>complement(48450..49472)
MGRDITLYPKKATRNELKNYLENLGFKRCKHLWEWPQGTLNYSWFDDTDFKSTDGVSADI
YPVSNDELHISGNKWALHVRNLYSASWHDVKMLNDVLKGARSLFGGTLIGDYGKNRYAPL
WKDSSSPISRGISSIFNHVHHEISAVKHALPEPSIKLNLPEDGGLSEYFDYMQCMDPSRV
IYNGLVPFAVAMFEYFFSRAFQILIKYDPFAIAKRTSYKQKVDFDILLEIEKGNISIESV
IARNYTFQNLTHLNKAYKEWLDIDVRAILYKKKRIGKSVDFLENRISEIIQYRHGIVHHF
ELDRTLNRDGYIHILDAIEKSIIEFIHYIEGKYKFKLNAY