>complement(2550474..2550860)
MGMSFFFSLFLVKRGVVKQSGWKGLSEYLKVYAGSCILTGIFLIIPLMMVTYFLPGVTSS
YVAPYEYTSG