>3277693..3279003
MGLFSGLFSKKPVLEERSTYDSMEVDGAFSLDSLLVTDAVTEEKVLKIPTARSCVELITS
SIAQMPVYLYKENADGSVERILDDNRVHLLNHEANDFLNGYSLKKHMVKDYLLHGSSYVS
IIEAGNTILELHPLLSKAIVVNKRIKHGYRTVGADIFLSNSENGAVNELNRQQTKFKPHE
LMITLQDTNDGLTSHGVIKHGQDIFKQALSESVYTHNLYENGALPLGLLKTDARLNKKQA
SSLREAWQKLYGGVKNAAKTVVLQEGMKYEALSMNPSEIQMSETRKATNSEICKLFGVPE
SMVNATIGKQYVSLEQNQLYLLKNTLSPIIVAMESSMDKALLLESEKDKGYFFRFDTSEL
IRSTEKELVDTVVTAVQGGIFTINEGRAKFNLPSIDEGDNVLVTPGASQMGDKNTKETTD
PHEEEQLNDKTGTQTD