>1382482..1382955
MGKVSCPVCGRIHDRNYICEAKKKAKLDKSKRDRSRLDNKVFSSSKWKKLRNRIVEDYNN
IDLFSYYIFGKVEVAEVVHHIVEFMQDEELAFDEDNLIPLSNYTHLSIVHKLYKTKCKNE
IQNMLRDMIKDYWNDNKEFGSYKERYNKIVKEFGMNI