>5249105..5249425
MGKTNDWLDFDQLAEEKVRDALKPPSMYKVILVNDDYTPMEFVIDVLQKFFSYDVERATQ
LMLAVHYQGKAICGVFTAEVAETKVAMVNKYARENEHPLLCTLEKA