>5267028..5267516
MGIRELNLTKEQHEWLNGWLELWGAWVYSGRLEKRMSSVIAKFMESVEPGRVMTRPMCND
DDGMLISQVVDSVMYIDKKAFGILLSYYAHGSSKHAIASYYHSVARPRKMLCRGGGRIQK
PSLATCRREVDEILNASLFMIYPILDSAFKNRKRVEKIKHVA