>421252..422550
MGIKSLFGFGQARDKPVDKAADAGYSFLFGRTTSGKPVNERTAMQTTAVYACVRILAEAV
ASLPLHVYEYQDDGGKKLVHDHPLYYLLHDEPNPEMTSFVFRETLMSHLLIWGNAYAQII
RDGAGRVLGLYPLLPDKMDVQRDDRGNIYYVYSRNSDENPMFKEYGDIRLKAEDVLHIPG
LGFDGLIGYSPIAMAKNAVGMTLACEEYGASFFANGANPGGVLEHPGVLKDPSKVRESWN
SVYRGVNNAHKIAVLEEGMKYQQIGIPPEEAQFLETRKFQINEIARLYRIPPHMVGDLDK
SSFSNIEQQSLEFVKYTLDPWVIRWEQSLQRSLLLPGEKGKYFIKLNVDGLLRGDYQSRM
NGYAVGRQNGWFSANDIREMENMNPIPDEQGGNLYLINGAMTKLEDAGAFAKTDTGQQNT
PAQENSGKRGKR