>2788757..2790172
MGFKHGITGQETPTSIVAVVSDGLTPTYVGTAPINMCKVENINEPILCYSYEEAVENFGY
VKDFENYTLC