>1607133..1607666
MFQKSTYAQNAMRVLAETHSQKELAIDSYVTAALISNQAKGKRTVSLEQAEQLIDSYNEP
ESTYLFAHEFSNGMIPPLFDGLDNHHASLTNRFELEVEEAINTLKNGLETMTYSLRKGDM
LQREAAKQAISEITDVVASALTLNASIAKAFNIDLQQVLNKRDQYYQKSGLVRSCGK