>4073731..4074789
MFNTVKISSCELINADCLEFIRSLPENSVDLIVTDPPYFKVKPEGWDNQWTGDEDYLKWL
DQCLAQFWRVLKPAGSLYLFCGHRLASDIEIMMRERFSVLNHIIWAKPSGRWNGCNKESL
RAYFPATERILFAEHYQGPYRPKDAGYEAKGRALKQHVMAPLISYFRDARAALGITAKQI
VDATGKKNMVSHWFSASQWQLPNESDYLKLQALFARVAEEKHQRGELEKPHHQLLETYTS
LNRQYAELQSEYKHLRRYFGVTAQVPYTDVWTHKPVQYYPGKHPCEKPAEMLQQIISASS
RPGDLVADFFMGSGSTVKAAMALGRRATGVELETERFEQTVREVQDLVSQNG