>complement(2745797..2746090)
MFLLGKYYWHVSRLGGKPSEIRHYNHITKMYRFILRNPAMFKDKTLTIYDDAKPVTNMKF
NEIRYRASLNLCETVERKYVLGLTERLTKEQKGVQSR