>1651562..1651897
MFLHIIKRTPLNYLMRFLATGFAYLFTYGGMHVKVIGRDKLFKYKHQGYFVYANHTQMVN
DVFMPLTLFG