>complement(299154..299639)
MFKVDHNDVFTNGVENGTYEVVLYNANEDATKNGAEFINIDLIIRNDVNQKFQNAHIFHR
VWKAKATNEY