>16853..18211
MFGIQSFVKKYLVDYFDEHFFSRPLEDVVAEYVRYMKHTLFIEEPKAAHIIELHKLGYMP
LQVKALPEGTLAPIKVPVLTVENTRPDLVSTFWITNYLETIMSNEIWLPMTSATVSYQYR
KLLIDMAMKTVGHANDVPFQAHDFSMRGMSSLESAMASGAGHLLSFVGTDTVPAIAYLEH
YYNANIEKELVGTSIPATEHSVMSANTDADSRDEFEMYKRLITEVYPKGFFSVVSDTYDF
WAVVGEILPRLKKEIMERDGRMVIRPDSGDPVLILTGNPEAKTELERKGLIEALWDIFGG
TITEKGYKLLDTHIGAIYGDSITLERAKAIVEKLEEKGFASTNVVFGVGSYTFQYQTRDS
LGFAMKATYAVVNGEERLLFKDPKTDDGTKKSQRGRVVVTEDDDFGIIGMDGLNKEQANA
LKDVDLLQDVFVDGKLMRDESLSEIRARLQAA