>15919..16356
MFFKNPLNDPNYFKPQDAINTQERFNGPKNFGLLNYSKTSYSDFLNDYKPTPTPKTSKFS
NFVENVGGYGGLGMLGGAIGGLGSLIVGAINYSEQNKNAKESMRMAKEQFELEKQRYNAR
EQERLQNRQAIDNIAKANADIMTRF