>1896373..1896492
MFEKIGVYGVVLTAHVVLNGAKKTYTLKMWVIILKENHI