>2244888..2247017
MFASPKEIRKDIALSVKAPRRMQIADAVAEYMRVPMGGANSVKWDRNTAAYMLEPMNCLN
SREYDSVVFVGPARTGKTIGLIDGWITYAIVCDPSDMLLVQLTQEKASEHSRKRLDRMFR
CSPEVAKRLSPRKNDNNVHDKYFRAGNLLKIGWPSINVLSSSDYKYVALTDYDRWPNDID
GEGDGYSLASKRTTTFMSAGMTLVESSPGKDIADVKYRPSSTHEAPPTTGILSLYNRGDR
RRFYWPCPSCSEYFEPSMANMVGYRDDLDLVKASENARLQCPHCSHLVSPDLKRELNIKG
VWLKEGQTIDKRGVISGEGRNSRIASFWLEGPAAAYQTWAQLTYKLLNAEKEYEDTGSEE
TLKAVINTDWGLPYTPRSALEQRRSDELLERTEQTEKRTVPDRCRFLLAAVDVQGGKKRR
FVVQVVGYGENGERWLIDRYNIRYSLRANEHGEALPIDPSAYQEDWNLLITDVLDKQYRL
SDDENRFMPITAMAVDSGGEDGVTDNAYKFWRYCRANKISKRVYLIKGDSTKRSKLITKS
YPNNMNRSDRHADARGDVPIYLLQTDLFKDQIANALNRETVGANYIHFPNWLGEWFFEEL
VYEERGPDGKWRKPGKGNNEAFDLFCYCQAVAMLRGYDRIKWDDESSIPAWAQLPDTNPN
IIVKDEAPMRETEQTAINQSVVNTKQPVTKPKQANNWINGGSRKTGGWL