>1608393..1608596
MEVTYMWFLTTYSNIKVKVFDFSESEAATELFNYLRFYQSNKEGSKEFDDLIKIYQLLVG
EEGVVNV