>1941105..1941506
METIKDAASILADVCPAVMENHVESVNAAYEPDTITRYELKDPNAAWGEQEDDLTKPYQV
NGQLGYRSEKYNWTYDVQFKVKENQSGHTHYLYLGGVDNKVNALVVLGKQESLDFCEIQA
KMVDHYYVPLQIN