>1939082..1939612
MENRAVRNKQIAAINIGKKALGMDDDVYRQMLTNVTGKNSLKTLNDSQLSQVLDHMKKTL
GFKPQAKTQKTKARPRALAVNKIRAIWITMYKQDFIENGSDDALDAYARRMTKTSNIEGV
ASINWVDNKQASQILESIKRWHYRVQKEFLEKHGNCTDLNLSYERLSEKYKKEAVK