>complement(4539423..4540358)
MENIKNVPLVSILIPTYNRPHYFKIALESALAQTYSNIEIIVGDDSTNNETEKLIYRDYL
HKHKHITYIRNPSTLGQFHNALMLLEQSNGEYINFLMDDDIFYNNKIEKMMFYFQKDLDQ
NLALITSYRTWINDDGDIIEQHPSMKKLYDEDTLLNGKDFGNRMLILGQNIIGEPTTVLF
RKRLLTEPFGTLNGRNYNCSVDMASWISLLSKGDAIYITEPLSSFRLHTGQQVHHKYLEG
CEDFSHLVLHSKKYGFLQDIDYYKTSLLKACEWYKNATTFYQLYPELIPTTDTHTRLSHC
LNIVTKELHAI