>complement(2516726..2518243)
MEKYTLQEYANLLQNLRMMKEFYSNGEEEKNVGYLTYDSREVTEGTLFICKGAAFKAEYL
DAAIEKGAIAYVSEVKYETKEDVPYFLVDDIRKAMPPLAEKFNNAPWKKLTITGIGGTKG
KSTSAYYMKAIVDDYMEATGGKESAVLSSIDIYDGVIKKESHITTPESVELQEHLRHAVE
SGITFAEMEVSSQALKYNRVDNMQFDVGIFLNISEDHISPIEHPDFEDYFSSKLKIFGKS
RYGVVNMDADFADRILKESKVCEKVLTFSTKNPEADVYGYEIQKDGHETVFMVKTELFDE
EFRLTMPGLFNVENALAVIAASILLEIPKEYMHSGLLRARSSGRMELYGSADKNLIAVVD
YAHNKLSFEKLFSSIKDEYPDYNIVSIFGCPGKKAFIRRRDLGTVAGQYAKKVYLTAEDP
GYEPVEQISKEIAQYVEAQNCPYAMIEDRGEAIKAAMDEAEGKTIFLITGKGNETRQKYG
CEYLDCKSDTQYVKEYLAEYDKKHQ