>2220481..2221233
MEITKREVLASISIIAVMLLIGFLISGEISNSIMDDNEKYNKAVKIKDEDLFRYGMDTNI
GNAFVYGKLESVDTVTYPEIGGEYIFVKKIEERRERHEEEITEKDSKGKEHTRIRVYYEW
ETENVESLHAKEIKFCGSTFSYNKIDLPSSKYIKTIPGDKVYSWESGERVKVRFVYYGVK
TKYKGTIFADLRDGTIPNKTHFYKDSSIDDIVKMFETNATVAMVIFWIAWIILTGGIVYG
FYYLDNEWLE