>1616995..1617378
MEITKITKSKARQREIISYIANNDVELDDLLDLQKELNQLMNENTIEKQKTYWTKTFDRI
VKKKKWAEITIREFADLRNAGLTCYAIAEHFKVSKAVVFNYTQRNKKEYYQIFDMNEYQK
NKEIWND