>580550..581140
MEGIKYKFTDTEIKKLMKENLKILFDTREQVNDHILAYFDSKKIPYKRQKIDEGDYTAII
TARPEFGILRDLYFKVGVERKNSVDELAGNLGEKADTRDDIRLERELIRAKMKGIKIFLV
VEDPSGLENIRQGNYRSQYSSKAFMGKLSSLQDKYIQNTIFTSNIDSGYHILRLLYYSVR
NFLKEGNVDSIVRENQ