>1841017..1841751
MEFKRGQFFLNGKHSSEFNVFMRERPERLSAGRVVELRERMGNDSIAVDFAYYKNVERTI
TCYAKANTLQEVSFLEDEISFWLDMGNYSDFIVYFDEHYIYQAIVTSPPKFTGTRKSGVL
IPFEFTVSIRPFKKNRIGQYWISNPNQLINTEKYPSEPIIQILGSGDISFFINNQSYSLK
AINGDIIIDSEKQEAYRKSGGAFEILDHKTLFKDYPILKCGENNFRWTGKVTEFKVQPNW
RRKV