>28496..28882
MEEYQNRGFLLKQRSYLKLYIYRIIDRNKGYGSQYLNDLREEFKFLGYHPTHTELYKTLH
ELTRDGYVKREKRIKGEEGVDFQEIILYQLTDEGKKEYNRYKQQMKVELERCKGLLDKAL
KDHYGPVR