>3482831..3483475
MEDEMNLNTIRKAMPYIIPEADFDRKLNMSERNVTHTEDYIAKGVNDFTLPGFTTPYGYR
LVKSIRDDHYRLITDSENPETVYAVKLIFREDIVETRKSCTQILVWRTPNVIHDRAVHGL
PQIFFAFFLEHYAIVVSDEQQTLDGRRFWERMISWAITTNGYHVYVSDGTEMDRPLTFMT
SWDDFYSVWADFCWGNDQDIHTHRLLVISKEKLH