>1694979..1695494
MEAENFLDLLKQVVADGKISFYYFSDPTSPITALHHLEIPYPGELSPVDLPYRWHAEKPS
EDLIDAVWDD