>2811461..2811802
MDYSQLSDFEINRMVGDIIFKGLWACKPETSGNNTNKWYYGNADTTFEPLNHLPDYCNDP
SASWPIIEKHRISILDQLTEWCVDAKGVSPIFDTRPLRAAMIVFLMMQDANNA