>complement(3714373..3716127)
MDTNVSSEALYTTDQTKALALFLRQRKPPEIAEQIGVATRTVQKWIKQFDWATLRDDAPI
ELMVRQRIAYLMWVEHKLECQERELKMLLDQQYKREEADKKRHRPASRGDGEQKRGRKSN
KVKNDISGITKEMLDEYREKTFFGYQKEIHEHKQNDDINEIRFYLKSRQIGLSFYFAWEA
FEDAVLTGDNQVFISASKKQAYIFKNYIRKFALELAGIDLKGKDDLELSNGANLTFCSTN
VSSSQGFNGHMYWDEVFWIPRFGALDNYAGGMSIQAQFRTTYISTPSTVAHEAYPKWSGK
KEDNIDLSHKALKGGALGPDHIFRQMITVDDAIAKGGDKLFNMAKLKRKYPVKEVFDNLL
RCKFLDDSTSFFALKALLACKTDTENWKDVDHNKARPVGNEEVLVGYDPRGGGTGEGSDD
AGLVVALKPKTKGGVFRAIEKVRLKGSSYEQQAETIRGITEKYNVVYLAMDTGGVGSAVA
ELVRKFYPALVELNYSPEMKRMMAYKAREIINNGRFLFDDDWDDLVHSFLMIRQQTTDRS
GQVTFVSNRSKIGSHADLAWASMHFLAWEPIDVNADNDTSVTFF