>24576..25601
MDTFHNILLEHIDSLLKERLDLSGDADIEKEINNLIPKIAIVVKKSLIGSANAMLREHRS
LCDEFVERNISRWAEAFDLLETLIVICTESGEEFNRSYRPQAASEEDVVFDLVVRHHARA
CHIANEILCLLKNGFADAAQARWRALHEVAATAMFIAKHGKECAERFYYHEVVDSYTGML
EHKKYEHRLEAKGPTIEEIAECKVQFDLLIKKYGKKYADNYGWASYIFPNHNKVGFGAIE
KDVQLEHMRPYYKWASQNVHTGSKAMRNRLGLCETGDDILLVGQSDSGMADPAHATAISL
MQITVTLLFLKPTIDHAVISKIIQDYSDEIGNVFLKIDKGN