>complement(1158046..1158393)
MDRLIKIINEIGLPFAYSHFAEGESPAPPFLVYLFPKNKHFGADGVVFYKNTKIDLELYT
DKKDLKLEEKIEEILDREKIYYEKSEVWIESERLYEVLYEFTLNLKITEVNNNGQ